ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ – ΜΕΛΗ

FEDERATION “ODYSSEUS”

 MEMBERS & REPRESENTATIVES

GIANNIS HIONIS

THEODOROS GIANNAKIS

“Aenos” of Montreal

————————————————-

ANTONIOS FOKAS

COSTAS VANGELATOS

Cephalonian Brotherhood, NY

———————————

IRENE MIHALATOU

POPI MIHALATOU

“Kefalos” Society, New York

————————————————

ANGELIKI HIONIS

PANOS GEORGOPOULOS, Phd

“Saint Gerasimos”, New Jersey

——————————————————–

PHILIPOS RASSIAS

EVAGELOS KOSMATOS

Cephalonian-Ithacian Brhd, Toronto

————————————————–

HARRY KOKOLIS

ALEKOS FLORATOS

Cephalonian & Ithacian Society

of Delaware Valley

————————————————–

NIKOS PEKATOS

ALEXANDRA PEKATOS

“House of Kefalos”, Washington DC

———————————

PANAGIS KAPOGIANNATOS

IRAKLIS KAPOGIANNATOS

“Cephalos”,Norfolk, Virginia

—————————————————–

HARRY KATEVATIS

VAGELIS KATEVATIS

Kefalonian Cultural Society, B.C. Canada

——————————————————–

ELENI BOUZOS

ELAINE PAVLATOS

Cephalonian Society of California

————————————————————–

DIONISIS VLAHOS

FANOURIOS FEDERIKOS, MD

“Kefalos”, Florida

———————————————————-

FOKION TSELENTIS

Cephalonian Society,

Zimbabwe, Africa

———————————————————-

FOFO CHRISTODOULOU-PANAS

NICOS PANAS

Cephalonian Society of South Africa

——————————————————

————————————————————-

CHRISTOS PERIVOLARIS

MILTIADIS TOUMASATOS

Cephalonian Brhd Sidney, Australia

———————————————————-

TOULA PARISIS

JONH ZERVOS

Cephalonian Br’hood, Chicago

———————————————————-

TINA SPIRATOS

PENNY VASILATOS

“Agios Gerasimos”

Cephalonian Ladies Society, Chicago

——————————————————

ELIANA STEFANITSI

“Odysseus”Youth Committee